Biuro rachunkowe Maat

Witamy

USŁUGI KSIĘGOWE

 • prowadzenie ksiąg handlowych, w tym sporządzanie polityki rachunkowości oraz sprawozdań finansowych
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • ryczałt ewidencjonowany
 • karta podatkowa
 • rozliczanie podatku CIT, PIT, PPE
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz naliczanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych
 • rozliczanie podatku VAT
 • sporządzanie rocznych i miesięcznych lub kwartalnych deklaracji i informacji podatkowych
 • INTRASTAT, sprawozdawczość GUS i inne
 • elektroniczne wysyłanie deklaracji i informacji podatkowych

USŁUGI KADROWO-PŁACOWE

 • sporządzanie umów o pracę
 • sporządzanie umów cywilno-prawnych (zlecenia i o dzieło)
 • prowadzenie dokumentacji personalnej (akta osobowe)
 • sporządzanie zaświadczeń dla pracowników
 • sporządzanie dokumentacji i rozliczeń wynagrodzeń
 • zgłoszenia i wyrejestrowania ubezpieczonych pracowników oraz członków ich rodzin
 • rozliczanie pracowników w zakresie PIT i ZUS, w tym roczne informacje i zeznania
 • sporządzanie deklaracji PFRON
 • elektroniczne wysyłanie deklaracji i informacji ZUS, PIT, PFRON

REJESTRACJA FIRMY

 • konsultacje związane z podjęciem działalności gospodarczej
 • przygotowanie dokumentów rejestracyjnych firmy
 • elektroniczne wysyłanie wniosków do CEIDG
 • złożenie pozostałej dokumentacji w stosownych instytucjach (US, GUS, ZUS, PFRON)

USŁUGI DODATKOWE

 • Zeznania roczne osób fizycznych
 • pomoc przy wypełnianiu wniosków kredytowych
 • korespondencja z US, ZUS, GUS i inne
 • obsługa administracyjno – biurowa
 • inne usługi wg potrzeb i życzenia Klienta

Usługi świadczymy kompleksowo lub tylko w wybranym zakresie, w zależności od potrzeb Klienta.