Biuro rachunkowe Maat

Witamy

Usługi realizowane są w oparciu o indywidualne ustalenia zawarte w umowie z naszym Klientem. Reprezentowanie Klientów w instytucjach i urzędach, sporządzanie i przekazywanie informacji i dokumentacji podatkowej oparte jest na udzielonym przy zawieraniu umowy pełnomocnictwie.

Usługi realizowane są ze szczególną dbałością o terminowość w przekazywaniu deklaracji podatkowych do urzędów skarbowych, ZUS, PFRON i innych. W przekazie elektronicznym większości formularzy podatkowych posługujemy się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, dzięki czemu wysyłka jest terminowa i błyskawiczna.

Na bieżąco informujemy naszych Klientów o wysokości wynagrodzeń ich pracowników, podatków oraz składek ZUS.

Staramy się śledzić zmiany w prawie podatkowym, bilansowym, prawie pracy oraz systemie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych i systematycznie przekazywać je naszym Klientom.

Księgi handlowe, podatkowe, ewidencje i wszelkie rozliczenia prowadzone są przy pomocy specjalistycznych programów komputerowych ściśle dopasowanych do specyficznych wymagań kancelarii doradców podatkowych i biur rachunkowych. Dbając o bezpieczeństwo danych sporządzamy ich bieżącą archiwizację.
W realizacji tak specjalistycznych usług wspierają nas nasi Partnerzy.